201. Raport na temat Polski do Europejskiej Komisji Przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji. Warszawa, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, 2014.  
202. Ready! Steady! Go! Report. European Youth Preparation for the UN World Conference Against Racism in The European Youth Centre of Europe in Strasbourg [F] May 28 – June 4, 2000. UNITED for Intercultural Action, 2000.
203. Ch. Dornbuch, J. Raabe [Hg.]: Rechtsrock Bestandsaufnahme und Gegensrategien. Hamburg/Münster, Untrast, 2002.
204. R. Rosół: Chorągiewki z tałesu. Piłka nożna, antysemityzm i Zagłada. Kraków, Wydawnictwo Pasaże, 2022.
205. P. A. Rudling: The Return of the Ukrainian Far Right: The Case of VO Svoboda. W: R. Wodak, J. E. Richardson: Analyzing Fascist Discourse: European Fascism in Talk and Text. Londyn [Wielka Brytania], Routledge, 2013.
206. Sz. Rudnicki: Right-wing Radicalism in Contemporary Poland. W:Totalitarian and Authoritarian Regimes in Europe. Legacies an Authoritarian Regimes in Europe. Legacies and Lessons from the Twentieth Century. Ed. by J. Borejsza. New York, Berghahn Books, 2006.
207. W. Sadurski: Political rights under stress in 21st century Europe. Part 15, book 3. London, Oxford University Press, 2006.
208. T. Sahaj: Euro 2012 w kontekście współczesnych zjawisk społecznych w Polsce i na Ukrainie. W: Nauki społeczne wobec sportu i kultury fizycznej. Red. J. Kosiewicz, T. Michaluk i K. Pezdek. Wrocław, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 2013.  
209. Sąsiedzi czy intruzi. O dyskryminacji cudzoziemców w Polsce. Red. Witold Klaus. Warszawa, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, 2010.
210. A. Shekhovtsov: European Far-Right Music and Its Enemies. W: Analyzing Fascist Discourse: European Fascism in Talk and Text. Ed. by R. Wodak, J. E. Richardson, London, Routledge [Wielka Brytania], 2012.
211. T. Sikorski, M. Rutkiewicz: Graffiti w Polsce 1940-2010. Warszawa, Wydawnictwo Carta Blanca, 2011.  
212. S. Simpson: Polish Neo-Paganism at the Brink of the 21ST Century. Kraków, Zakład Wydawniczy NOMOS, 2000.  
213. N. Sineaeva-Pankowska: Challenges for Museums as Spaces for Dealing with the Difficult Past: An Example from Eastern Europe. W: Dealing with the Past: Aspects of Trauma and Healing. Red. A. Murage, A. Al-Nasani, D. Bramson. Phnom Penh [Kambodża], Heinrich Böll Foundation Cambodia Office, 2018.
214. N. Sineaeva-Pankowska: Moldova. Vandalism of Jewish Property and Antisemitism in the Media/Internet. W: Antisemitism Worldwide – 2018 – General Analysis. Red. E. Webman. Uniwersytet w Tel Awiwie [Izrael], The Kantor Center for the Study of Contemporary European Jewry, 2019.
215. N. Sineaeva-Pankowska: Multiple Identities as a Basic for Construction of [Post]Modern Moldovan Identity. W: Beyond Imagoned Uniqueness Nationalism in Contemporary Perspectines. Ed. by Joan Burbick and William Glass, Newcastle upon Tyne, Cambridges Scholars Publishing, 2010.  
216. Н. Синяева-Панковска: Преодоление прошлого и противостояние антисемитизму: Музей истории польских евреев ПОЛИН. W: Защитим будуще. Первая Московская международная конференция по противодействию антисемитизму. Москва – Ростов-на-Дону (Rosja), Феникс, 2018.
217. N. Sineaeva-Pankowska, R. Pankowski: The rock group Zdob si Zdub as an example of national identity construction. W: Moldova. In search of own place in Europe. Ed. by Natalia Cwicinskaja, Piotr Oleksy, Poznań, Oficyna Wydawnicza Epigram, 2013.  
218. D. Snyder: The indelible stain of hate. „National Catholic Report”,6.03.2014  
219. M. Starnawski: Poza tożsamość i różnicę. O społeczno-politycznych warunkach tolerancji i dialogu. W: Tolerancja a edukacja. Red. M. Patalon. Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2008.
220.

M. Starnawski, K. Pawlik: „Masz problem?” Przemoc motywowana nienawiścią we Wrocławiu. Raport na podstawie badań przeprowadzonych na przełomie 2010 i 2011 roku. „Nomada” Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego, „Sukurs” Punk Wsparcia dla Osób Dyskryminowanych, Wrocław, 2011.

 
Suma artykułów w kategorii: 253