221. M. Gogol: Martwe dusze [patronat redakcji magazynu „NIGDY WIĘCEJ”]. Tłum. W. Broniewski. Warszawa, Wydawnictwo MG, 2020.
222. Gra w zmianę. Edycja warszawska. Oprac. Pogotowie Facylitacyjne (A. Urbanik, M. Wybieralska). Wyd. Fundacja Pole Dialogu i Centrum Edukacji Obywatelskiej, 12.2018.
223.

Grand Festival Róbrege – 30 latach później. Reaktywacja [biuletyn informacyjny – logo „Muzyka Przeciwko rasizmowi”]. Warszawa, Stołeczna Estrada, Narodowy Instytut Audiowizualny, 2013.

224.

Grand Press 2002. Jak głosowały redakcje. „Nigdy więcej” – Warszawa. „Press”, 15.01 – 14.02.2003.

225.

Grand Press 2003. Jak głosowały redakcje. „Nigdy więcej” – Warszawa. „Press”, 15.01 – 14.02.2004.

226.

Grand Press 2004. Jak głosowały redakcje. „Nigdy więcej” – Warszawa. „Press”, 15.01 – 14.02.2005.

227.

Grand Press 2005. Jak głosowały redakcje. „Nigdy więcej” – Warszawa. „Press”, 15.01 – 14.02.2006.

228.

Grand Press 2005. Jak głosowały redakcje. „Stadion” – Warszawa. „Press”, 15.01 – 14.02.2006.

229.

Grand Press 2006. Jak głosowały redakcje. „Nigdy więcej” – Warszawa. „Press”, 15.01 – 14.02.2007.

230.

Grand Press 2006. Jak głosowały redakcje. „Stadion” – Warszawa. „Press”, 15.01 – 14.02.2007.

231.

Grand Press 2007. Jak głosowały redakcje. „Nigdy więcej” – Warszawa. „Press”, 01.2008.

232.

Grand Press 2007. Jak głosowały redakcje. „Stadion” – Warszawa. „Press”, 01.2008.

233.

Grand Press 2009. Jak głosowały redakcje. „Nigdy więcej” – Warszawa. „Press”, 01.2010.

234.

Grand Press 2009. Jak głosowały redakcje. „Stadion” – Warszawa. „Press”, 01.2010.

235.

Grand Press 2010. Jak głosowały redakcje. „Nigdy więcej” – Warszawa. „Press”, 01.2011.

236.

Grand Press 2010. Jak głosowały redakcje. „Stadion” – Warszawa. „Press”, 01.2011.

237.

Grand Press 2011. Jak głosowały redakcje. „Nigdy więcej” – Warszawa. „Press”, 01.2012.

238.

Grand Press 2011. Jak głosowały redakcje. „Stadion” – Warszawa. „Press”, 01.2012.

239.

Grand Press 2012. Jak głosowały redakcje. „Nigdy więcej” – Warszawa. „Press”, 01.2013.

240.

Grand Press 2012. Jak głosowały redakcje. „Stadion” – Warszawa. „Press”, 01.2013.

Suma artykułów w kategorii: 741