241. D. Głowacka: Konwencja o Cyberprzestępczości – konieczność ratyfikacji, potrzeba rewizji [policy paper]. Warszawa, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, 2012.
242. M. Goettig, Ch. Lowe: From Hungary, a far-right export. Reuter's Special Report. Londyn [Wielka Brytania], Thomson Reuters, 2014.
243. M. Gogol: Martwe dusze [patronat redakcji magazynu „NIGDY WIĘCEJ”]. Tłum. W. Broniewski. Warszawa, Wydawnictwo MG, 2020.
244. Gra w zmianę. Edycja warszawska. Oprac. Pogotowie Facylitacyjne (A. Urbanik, M. Wybieralska). Wyd. Fundacja Pole Dialogu i Centrum Edukacji Obywatelskiej, 12.2018.
245.

Grand Festival Róbrege – 30 latach później. Reaktywacja [biuletyn informacyjny – logo „Muzyka Przeciwko rasizmowi”]. Warszawa, Stołeczna Estrada, Narodowy Instytut Audiowizualny, 2013.

246.

Grand Press 2002. Jak głosowały redakcje. „Nigdy więcej” – Warszawa. „Press”, 15.01 – 14.02.2003.

247.

Grand Press 2003. Jak głosowały redakcje. „Nigdy więcej” – Warszawa. „Press”, 15.01 – 14.02.2004.

248.

Grand Press 2004. Jak głosowały redakcje. „Nigdy więcej” – Warszawa. „Press”, 15.01 – 14.02.2005.

249.

Grand Press 2005. Jak głosowały redakcje. „Nigdy więcej” – Warszawa. „Press”, 15.01 – 14.02.2006.

250.

Grand Press 2005. Jak głosowały redakcje. „Stadion” – Warszawa. „Press”, 15.01 – 14.02.2006.

251.

Grand Press 2006. Jak głosowały redakcje. „Nigdy więcej” – Warszawa. „Press”, 15.01 – 14.02.2007.

252.

Grand Press 2006. Jak głosowały redakcje. „Stadion” – Warszawa. „Press”, 15.01 – 14.02.2007.

253.

Grand Press 2007. Jak głosowały redakcje. „Nigdy więcej” – Warszawa. „Press”, 01.2008.

254.

Grand Press 2007. Jak głosowały redakcje. „Stadion” – Warszawa. „Press”, 01.2008.

255.

Grand Press 2009. Jak głosowały redakcje. „Nigdy więcej” – Warszawa. „Press”, 01.2010.

256.

Grand Press 2009. Jak głosowały redakcje. „Stadion” – Warszawa. „Press”, 01.2010.

257.

Grand Press 2010. Jak głosowały redakcje. „Nigdy więcej” – Warszawa. „Press”, 01.2011.

258.

Grand Press 2010. Jak głosowały redakcje. „Stadion” – Warszawa. „Press”, 01.2011.

259.

Grand Press 2011. Jak głosowały redakcje. „Nigdy więcej” – Warszawa. „Press”, 01.2012.

260.

Grand Press 2011. Jak głosowały redakcje. „Stadion” – Warszawa. „Press”, 01.2012.

Suma artykułów w kategorii: 807